A-Kullen född 12/10-2019

Mer info om föräldrar längre ner.

LJP_4861
05072021-P7050769h
dddddddddd
05072021-P7050689t
05072021-P7050585
178683785_285215829769100_7637588841444085741_n
178957374_290189955941201_1031069510518429700_n
foto team work with me
dddd
qqqq
qqq
qq
qqqqq
qqqqqq
qqqqqqqqqq
qqqqqqqq
q
qqqqqqq
rrrrrrrrrrrrrrrrr
r
02042021-P4024495
rr
rrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrr
rrr
259013066_4405404492892050_4661498769441722600_n
jjjj
j
241132515_245693407441163_134727480516743581_n
02042021-P4025570
jj
jjjjjj
jjjjj
jjj
02042021-P4025756
241468414_369116424708460_1335026861603571672_n
i
iii
iiii
ii
167819943_4052592694779735_2192901254650661149_n
120028111_10158014724558068_1015885163508831752_o
258373207_222929919850115_7596681876212249348_n
bb
258879227_640058874018934_9177139468457052701_n
b
260206739_294021512470925_6381399023710392515_n
261124592_613515073183821_3467153758448553677_n
bbbb
bbbbb
260740249_763472357945668_1716045606202064267_n
258815925_4494541990582100_4085251096126614762_n
Kelera's Always A Dream 

"Drim"


Kön: HaneÄgare: Stannar hos mig, Kennel Kelera's
Kelera's Always A Pleasure 

"Qiro"


Kön: Hane


Ägare: Matilda Granat
Kelera's Always Ready 

"Redo"


Kön: HaneÄgare: Isabella Ahlin
Kelera's Always Be My Joy 

"Joy"


Kön: Tik


Ägare: Sofie Öst
Kelera's Always With Magic 

"Indie" 


Kön: TikÄgare: Mari Lindström, Australian Mates kennel.

Bor på foder hos Kamilla Roupé
Kelera's Always Choose Bliss 

"Bliss"Kön: Tik
Ägare: Olivia Runngren

FÖRÄLDRAR

Australian Mates Easy To Love

"Era" 

Född: 2015-08-19        Reg nr: SE49467/2015

 

Titlar:

KORAD, LD 1, LD 2, SE LCH, RLD N, RLD F, RLD A, SE RALLYCH


Hälsa:

HD B

ED Ua (0)

Patella Ua

Ögon Ua 2017

Ryggröntgen Ua 2017+2019

Hjärtultraljud Ua 2018

Korrekt bett, fulltandad

Vikt: 14kg

Höjd: 47cm

 

Outback Drovers Amazing Blinq

"Blinq"

Född:2007-10-27     Reg nr: NHSB2677560

Hälsa:

HD A

Rygg Ua 2015

Ögon Ua 2009 & 2016

Hjärta Ua 2012 & 2014

Korrekt bett, fulltandad

Vikt: 18-19kg

Höjd: 50cm

Blinq är en holländsk 12 årig(2019)hane. Frisk och välbehållen. Han har varit mycket aktiv i Agility klass 2 och Flyball, även en del sökarbete. En hane med arbetsvilja och fart. Han är stabil och miljöstark. Byr sig inte om höga ljud. Går ihop med de allra flesta hundar. Bra av och på-knapp. väldigt social och vänlig. Han bor med barn, hundar, höns och katter.

Blinq har en kull sedan tidigare med 6 avkommor, 3 är röntgade med B höfter 1 med A och 2st oröntgade. Alla skottfasta.

Jag förväntar mig att denna kombination kommer ge sociala valpar med bra arbetsvilja, förighet, stabila, miljöstarka och tryck under tassarna. 

Fler bilder på Blinq:

klicka för att se dom större

Stamtavla på valparna


Sammanställning av kullens MH

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT Hälsning

Avvisar kontaktförsök
och/eller
kontakt ej tagen inom tid

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller besvarar
kontaktförsök.

Drim Redo Joy Qiro Indie

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller

1b. KONTAKT Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomfört inom tid

Följer med motvilligt. 

Följer med, men är inte
engagerad i testledaren.

Drim Redo Joy

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.

Qiro Indie

Följer med villigt, är överdrivet
engagerad i testledaren, ex.
hoppar, gnäller, skäller.

1c. KONTAKT Hantering

Avvisar hantering och/eller
hantering ej helt genomförd

Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering.

Drim Redo Joy

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende

Qiro Indie

Accepterar, svarar med
överdrivet kontaktbeteende

2a. LEK 1 Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

startar långsamt, blir aktiv, leker.

Joy

Startar snabbt, leker aktivt.

Drim Redo Qiro Indie

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt

2b. LEK 1 Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet

Indie

Griper tveksamt eller med framtänderna 

Joy

Griper direkt med hela munnen. 

Drim Redo Qiro

Griper direkt, hugger föremålet i luften.

2c. LEK 1 Gripande och dragkamp

Griper inte 

Indie

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot. 

Joy

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Drim Redo Qiro

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper

Griper direkt med hela munnen

3a. FÖRFÖLJANDE

Startar inte, når ej in i
banan

Startar, avbryter innan
föremålet.

Startar eller springer långsamt.
Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad
– bromsar in vid bytet.

Drim Redo Qiro Joy Indie 

1&2 på alla

Startar direkt med hög fart.
Springer förbi bytet. Kan vända.

3 b. GRIPANDE

Nonchalerar föremålet.
Alt. springer inte fram


Griper inte, nosar på föremålet.

Indie1+2

Griper tveksamt eller med
tidsfördröjning

Drim1 Joy1+2 Qiro1

Griper direkt, släpper.

Redo2 

Griper direkt. Behåller
föremålet. i minst 3 sek

Drim2 Redo1 Qiro2

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam,
ointresserad, inaktiv

Är uppmärksam och lugn – står,
sitter eller ligger. 

Indie

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka
aktivitetshöjningar 

Drim Qiro

Är uppmärksam med ökad
aktivitet eller oro efter hand

Redo Joy

Växlar snabbt aktiviteter under
momentet.
Alt. oro under hela momentet.

5a. AVST.LEK Intresse

Engageras inte av
figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad. Följer figuranten
utan avbrott.

Redo Joy Indie

Intresserad. Vill iväg, enstaka
starförsök. 

Qiro

Mycket intresserad. Vill iväg,
upprepade startförsök.

Drim

5b. AVST.LEK Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Drim Redo Qiro Joy Indie

Visar enstaka (1-2)
hotbeteenden under momentets
första del.

Visar enstaka (1-2)
hotbeteenden under momentets
första och andra del

Visar flera hotbeteenden under
momentets första del.

Visar flera hotbeteenden under
momentets första och andra del.

5c. AVST.LEK Nyfikenhet

Går inte fram till figuranten
inom tid.

Går fram när figuranten är aktiv
på linjen

Redo

Går fram till den dolda men
talande figuranten.

Går fram till figuranten med låg
kroppsställning och/eller med
tidsfördröjning.


Går fram direkt till figuranten
utan hjälp.

Drim Qiro Joy Indie

5d. AVST.LEK Leklust

Visar inget intresse

Leker inte, men visar intresse.

Joy Indie

Leker, kan gripa försiktigt, drar
inte emot

Redo

Griper. Drar emot, men kan
släppa och ta om

Qiro

Griper direkt. Drar emot, släpper
inte.

Drim

5e. AVST.LEK
Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter

Joy

Är aktiv med figuranten när
denne är aktiv.

Drim Redo Qiro indie

Är aktiv med figuranten. Visar
även intresse mot passiv
figurant.

Uppmanar passiv figurant till
fortsatt lek.

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort
stopp.

Hukar sig och stannar.

Redo

Gör undanmanöver utan att
vända bort blicken.

Drim Qiro Joy Indie

Flyr högst 5 meter

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Drim Redo Qiro Joy Indie

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under
längre tid.

Visar flera hotbeteenden och
någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker
som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN
Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på
huk och talar till overallen samt
lockar på hunden.

Redo Qiro Joy

Går fram till overallen när
föraren står bredvid.

Drim

Går fram till overallen när
föraren gått halva avståndet.

Indie

Går fram till overallen utan
hjälp.

6d. ÖVERRASKN
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller
undanmanöver.

Drim Redo Joy Indie

Liten båge eller tempoväxling
vid ngn av passagerna.

Qiro

Båge eller tempoväxling vid 1:a
passagen. Minskat utslag vid 2:a
passagen

Båge eller tempoväxling vid
minst 2 passager utan minskad
intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller
ökad rädsla efter samtliga
passager.

6e. ÖVERRASKN
Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

Redo Qiro Joy Indie

Stannar upp. Luktar eller tittar
på overallen vid 1 tillfälle

Drim

Stannar upp. Luktar eller tittar
på overallen vid minst 2
tillfällen.

Biter i eller leker med overallen.
Intresset minskar efter hand.

Biter i eller leker med overallen
vid 2 eller flera passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort
stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att
vända bort blicken.

Drim Redo Qiro Indie

Flyr högst 5 meter.

Joy

Flyr mer än 5 meter

7b.LJUDKÄNSL
Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på
huk och talar till skramlet samt
lockar på hunden.

Qiro

Går fram till skramlet när
föraren står bredvid.

Indie

Går fram till skramlet när
föraren gått halva avståndet

Går fram till skramlet utan hjälp.

Drim Redo Joy

7c. LJUDKÄNSL
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller
undanmanöver

Drim Redo Qiro Joy Indie

Liten båge eller tempoväxling
vid ngn av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag passagen

Båge eller tempoväxling vid
minst 2 passager utan minskad
intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller
ökad rädsla efter samtliga
passager

7d. LJUDKÄNSL
Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

Drim Joy Indie

Stannar upp. Luktar eller tittar
mot skramlet vid 1 tillfälle.

Qiro

Stannar upp. Luktar eller tittar
mot skramlet vid minst 2
tillfällen

Redo

Biter i eller leker med skramlet.
Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet
vid 2 eller flera passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Drim Redo Indie

Visar enstaka hotbeteenden

Joy

Visar flera hotbeteenden under
längre tid.

Qiro

Visar flera hotbeteenden och
någon attack.

Visar hotbeteenden och flera
attacker.

8b. SPÖKEN
kontroll

Enstaka kontroll,
därefter inget intresse/
engagerar sig inte.

Tittar mot spökena då och då.

Kontrollerar och/eller handlar
mot spökena. Långa avbrott.
Ex. halva sträckan båda spökena
eller ett spöke hela sträckan.

Joy

Kontrollerar och/eller handlar
mot båda spökena. Kortare
avbrott.

Drim Redo Qiro

Kontrollerar och/eller handlar
mot båda spökena under hela
momentet.

Indie

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller
bredvid föraren.

Drim

Uppehåller sig i huvudsak
framför eller bredvid föraren.
Någon avståndsreglering.

Redo Joy Indie

Uppehåller sig i huvudsak
framför eller bredvid föraren.
Växlar mellan flyktstart och
kontroll. 

Qiro

Uppehåller sig i huvudsak
bakom föraren. Växlar mellan
flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd
eller lämnar platsen, alt. flyr.

8d. SPÖKEN
Nyfikenhet

Går framtill fig. när föraren
tagit av figurantens
huvudbonad.
Går inte fram inom tid

Går fram till fig. när föraren
talar med fig och lockar på
hunden. 

Redo Qiro

Går fram till fig. när föraren står
bredvid.

Går fram till fig. när föraren gått
halva avståndet.

Går fram till fig. utan hjälp.

Drim Joy Indie

8e. SPÖKEN
Kontakt-tagande
med figurant i spökdräkt

Avvisar eller undviker
kontaktförsök.
Kontakt ej tagen inom tid

Accepterar kontakten från fig.
utan att besvara den.

Besvarar kontakten från
figuranten.

Redo

Tar själv kontakt med
figuranten

Drim Joy Qiro Indie

Intensivt kontaktbeteende mot
figuranten. Kan ex. hoppa och
gnälla

9a. LEK 2
leklust

Leker inte

Leker inte, men visar intresse.

Joy

Startar långsamt, blir aktiv,
leker

Indie

Startar snabbt, leker aktivt.

Drim Redo Qiro

Startar mycket snabbt, leker
mycket aktivt.

9b. LEK 2
gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på
föremålet.

Indie

Griper tveksamt eller med
framtänderna

Joy

Griper direkt med hela munnen

Drim Redo Qiro

Griper direkt, hugger föremålet i
farten

10. SKOTT

Visar ingen berördhet.
Snabb kontroll och sedan
helt oberörd.

Drim Redo Qiro Joy Indie

Avtagande kontroller under lek /passivitet. Därefter oberörd.

Riktar intresse mot skytten,
publiken eller annat, men återgår till lek / passivitet.

Avbryter lek eller passivitet.
Låser sig mot publiken, skytten
eller annat. Återgår inte till lek /passivitet.

Berörd, rädd.
Alt. Vill lämna platsen, försöker
fly. Alt. Föraren avstår skott