Aktuella tikar för avel:

Aktuella Hanar för avel:

Tidigare hundar i avel/Hundar tagna ur avel:

KORAD LD1 LD2 SELCH RLDN RLDF RLDA SERALLYCH