Tikar:

Hanar:

Tidigare hundar använda i avel/hundar tagna ur avel: