Foto: Felicia Skoog

B-Kullen född 24/09-2021

Mer info om föräldrar längre ner och kullens sammanställnig av deras MH.

keleras_born_with_ambitions_2023b_b017bb61df778c0fa8ad5a41689afc3b
keleras_born_with_ambitions_2023a_a1bfa8afe22b7c198e535be7e6642368
353019942_10224627873627797_6851829821367427365_n
379513434_1360683851462802_8477600055969118535_n
346055727_2549753448508534_2899036572940421998_n
345137472_258582813369445_2736719672507243527_n
LJP_8368
LJP_8346
340208554_618263069842118_7828028301025260921_n
PA035364
PA035232
P3254332
P6106436
P6106395
HVQQ-lTg
P6106350
P6106329
353008246_10224627870627722_6764738519771784323_nKelera's Born With Ambitions

"Amo"


Kön: Hane


Ägare: Sara Wickman, GrillbyKelera's Born To Be Epic

"Epic"


Kön: Hane


Ägare: Madeleine Björk, Upplands-väsbyKelera's Born To Be Divine

"Diva"


Kön: Tik


Ägare: Jamilla Bruhn, Umeå

Avelsrätt: Kennel Benrinal, Sabine ÅströmKelera's Born To Amaze

"Maze"


Kön: Tik


Ägare: Anna Bengtsson, Mörlunda

Avelsrätt: Kennel Kelera'sKelera's Born To Be Wild

"Vill"


Kön: Hane


Ägare: Nathalie Mathisen, Tolvsrød, NorgeKelera's Born With Fire

"Geist"


Kön: Hane


Ägare: Hanna Sandin, Älmhult

Sammanställning av kullens MH

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT Hälsning

Avvisar kontaktförsök
och/eller
kontakt ej tagen inom tid

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller besvarar
kontaktförsök.

Epic

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller


Maze Vill Geist Amo

1b. KONTAKT Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomfört inom tid

Följer med motvilligt. 

Följer med, men är inte
engagerad i testledaren.


Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.

Epic Maze

Följer med villigt, är överdrivet
engagerad i testledaren, ex.
hoppar, gnäller, skäller.

Vill Geist Amo

1c. KONTAKT Hantering

Avvisar hantering och/eller
hantering ej helt genomförd

Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering.


Accepterar. Svarar med kontaktbeteende

Epic Maze Vill Amo Geist

Accepterar, svarar med
överdrivet kontaktbeteende

2a. LEK 1 Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

startar långsamt, blir aktiv, leker.

Amo

Startar snabbt, leker aktivt.

Vill Epic Maze

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt

Geist

2b. LEK 1 Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet

Griper tveksamt eller med framtänderna 

Amo Maze

Griper direkt med hela munnen. 

Vill Geist Epic

Griper direkt, hugger föremålet i luften.

2c. LEK 1 Gripande och dragkamp

Griper inte 

Amo

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot. 

Geist

Griper, drar emot, men släpper
och tar om. Alt. tuggar.

Epic Vill Maze

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper

Griper direkt med hela munnen,
drar emot, rycker, alt. ruskar –
även under den passiva delen tills testledaren släpper.

3a. FÖRFÖLJANDE

Startar inte, når ej in i
banan

Startar, avbryter innan
föremålet.

Startar eller springer långsamt.
Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad
– bromsar in vid bytet.

Maze Vill Geist Amo Epic

Startar direkt med hög fart.
Springer förbi bytet. Kan vända.

3 b. GRIPANDE

Nonchalerar föremålet.
Alt. springer inte fram


Griper inte, nosar på föremålet.

Amo Geist Epic  Maze

Griper tveksamt eller med
tidsfördröjning

Vill

Griper direkt, släpper.

 

Griper direkt. Behåller
föremålet. i minst 3 sek


4. AKTIVITET

Är ouppmärksam,
ointresserad, inaktiv

Är uppmärksam och lugn – står,
sitter eller ligger. 


Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka
aktivitetshöjningar 

Epic Amo Maze Geist

Är uppmärksam med ökad
aktivitet eller oro efter hand

Vill

Växlar snabbt aktiviteter under
momentet.
Alt. oro under hela momentet.

5a. AVST.LEK Intresse

Engageras inte av
figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Geist

Intresserad. Följer figuranten
utan avbrott.

Amo

Intresserad. Vill iväg, enstaka
starförsök. 

Epic Vill Maze

Mycket intresserad. Vill iväg,
upprepade startförsök.

5b. AVST.LEK Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Amo Maze Geist Vill

Visar enstaka (1-2) hot-beteenden under momentets
första del.

Visar enstaka (1-2) hot-beteenden under momentets första och andra del

Epic

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del.

5c. AVST.LEK Nyfikenhet

Går inte fram till figuranten
inom tid.

Epic

Går fram när figuranten är aktiv
på linjen


Går fram till den dolda men
talande figuranten.

Maze Geist

Går fram till figuranten med låg
kroppsställning och/eller med
tidsfördröjning.

Vill Amo

Går fram direkt till figuranten
utan hjälp.


5d. AVST.LEK Leklust

Visar inget intresse

Epic

Leker inte, men visar intresse.


Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot

Amo Geist Maze Vill

Griper. Drar emot, men kan
släppa och ta om

Griper direkt. Drar emot, släpper
inte.

5e. AVST.LEK
Samarbete

Visar inget intresse.

Epic

Blir aktiv men avbryter


Är aktiv med figuranten när
denne är aktiv.

Vill Geist Amo Maze

Är aktiv med figuranten. Visar
även intresse mot passiv
figurant.

Uppmanar passiv figurant till
fortsatt lek.

6a. ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort
stopp.

Hukar sig och stannar.

Amo Vill Epic Geist

Gör undanmanöver utan att
vända bort blicken.

Maze

Flyr högst 5 meter

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Geist

Visar enstaka hotbeteenden.

Epic Maze Amo Vill

Visar flera hotbeteenden under längre tid.


Visar flera hotbeteenden och
någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker
som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN
Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på
huk och talar till overallen samt
lockar på hunden.

Maze Geist Vill

Går fram till overallen när
föraren står bredvid.

Epic Amo

Går fram till overallen när
föraren gått halva avståndet.


Går fram till overallen utan
hjälp.

6d. ÖVERRASKN
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller
undanmanöver.

Amo Maze

Liten båge eller tempoväxling
vid ngn av passagerna.

Geist Vill

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen

Epic

Båge eller tempoväxling vid
minst 2 passager utan minskad
intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller
ökad rädsla efter samtliga
passager.

6e. ÖVERRASKN
Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

Amo Maze

Stannar upp. Luktar eller tittar
på overallen vid 1 tillfälle

Geist Vill 

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.

Epic

Biter i eller leker med overallen.
Intresset minskar efter hand.

Biter i eller leker med overallen
vid 2 eller flera passager.

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort
stopp.

Hukar sig och stannar.

Epic Amo

Gör undanmanöver utan att
vända bort blicken.

Vill Geist Maze

Flyr högst 5 meter.


Flyr mer än 5 meter

7b.LJUDKÄNSL
Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på
huk och talar till skramlet samt
lockar på hunden.


Går fram till skramlet när
föraren står bredvid.

Vill

Går fram till skramlet när
föraren gått halva avståndet

Geist 

Går fram till skramlet utan hjälp.

Amo Epic Maze

7c. LJUDKÄNSL
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller
undanmanöver

Epic Vill Amo Maze Geist

Liten båge eller tempoväxling
vid ngn av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag passagen

Båge eller tempoväxling vid
minst 2 passager utan minskad
intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller
ökad rädsla efter samtliga
passager

7d. LJUDKÄNSL
Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

Epic Vill Geist Maze

Stannar upp. Luktar eller tittar
mot skramlet vid 1 tillfälle.

Amo

Stannar upp. Luktar eller tittar
mot skramlet vid minst 2
tillfällen


Biter i eller leker med skramlet.
Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet
vid 2 eller flera passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Vill

Visar enstaka hotbeteenden

Epic Maze

Visar flera hotbeteenden under
längre tid.

Geist Amo

Visar flera hotbeteenden och
någon attack.

Visar hotbeteenden och flera
attacker.

8b. SPÖKEN
kontroll

Enstaka kontroll,
därefter inget intresse/
engagerar sig inte.

Tittar mot spökena då och då.


Kontrollerar och/eller handlar
mot spökena. Långa avbrott.
Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan. Maze

Kontrollerar och/eller handlar
mot båda spökena. Kortare
avbrott.

Epic Vill Geist

Kontrollerar och/eller handlar
mot båda spökena under hela
momentet.

Amo

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller
bredvid föraren.

Vill

Uppehåller sig i huvudsak
framför eller bredvid föraren.
Någon avståndsreglering.


Uppehåller sig i huvudsak
framför eller bredvid föraren.
Växlar mellan flyktstart och
kontroll. 

Maze

Uppehåller sig i huvudsak
bakom föraren. Växlar mellan
flyktstart och kontroll.

Epic Amo Geist

Backar längre än kopplets längd
eller lämnar platsen, alt. flyr.

8d. SPÖKEN
Nyfikenhet

Går framtill fig. när föraren
tagit av figurantens
huvudbonad. Går inte fram inom tid

Går fram till fig. när föraren
talar med fig och lockar på
hunden. 

Geist

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

Epic

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.

Amo

Går fram till fig. utan hjälp.

Vill Maze 

8e. SPÖKEN
Kontakt-tagande
med figurant i spökdräkt

Avvisar eller undviker
kontaktförsök.
Kontakt ej tagen inom tid

Accepterar kontakten från fig.
utan att besvara den.

Besvarar kontakten från
figuranten.


Tar själv kontakt med
figuranten

Amo Epic Maze Geist

Intensivt kontaktbeteende mot
figuranten. Kan ex. hoppa och
gnälla

Vill 

9a. LEK 2
leklust

Leker inte

Leker inte, men visar intresse.


Startar långsamt, blir aktiv,
leker

Amo

Startar snabbt, leker aktivt.

Epic Vill Geist Maze

Startar mycket snabbt, leker
mycket aktivt.

9b. LEK 2
gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på
föremålet.

Griper tveksamt eller med
framtänderna

Amo Geist

Griper direkt med hela munnen

Epic Vill Maze

Griper direkt, hugger föremålet i
farten

10. SKOTT

Visar ingen berördhet.
Snabb kontroll och sedan
helt oberörd.

Epic Amo Geist Maze

Avtagande kontroller under lek /passivitet. Därefter oberörd.

Vill

Riktar intresse mot skytten,
publiken eller annat, men återgår till lek / passivitet.

Avbryter lek eller passivitet.
Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek /passivitet.

Berörd, rädd. Alt. Vill lämna platsen, försöker fly. Alt. Föraren avstår skott

INFO OM FÖRÄLDRAR

 Kuba x Iver

Mortisia Addams In Nero Dell Sasso Del'Aquila

Född

HD

ED

Rygg

Ögon

Hjärt-UL

Patella

Tandstatus

MH

MT

Vikt

Höjd

Ägare

2017-08-10

A/A

Ua

Ua 2020

Ua som valp i Italien

Ua 2020

Ua (Italien+Sverige)

Fulltandad, korrekt bett

Genomfört

-

15,5kg

48cm

Fodervärd Helena

Kubas MH spindel

Mina tankar om kombinationen.

Till Kuba letade jag efter hanar från välutvärderade kullar, skottfasta, och mycket lekslust. När en parning för Iver ställdes in så slog jag till och frågade Sabine om jag kunde få låna honom till Kuba vilket hon sa ja till och det är jag väldigt glad över. Tack Sabine! Då Iver är 9 år så vill jag inte vänta till Kubas eventuella kull nr 2 då man aldrig vet när hanens sperma slutar vara bra i denna ålder.


Iver kommer från en kull där 9/9 i kullen har Godkända MT:n, 8/9 har titeln KORAD, den som ej har de har inte gjort exteriörbeskrivningen. Alla Ivers syskon är friröntgade, 7st HD A och 2st HD B, alla ED Ua.


Jag tror och förväntar mig att kombinationen ger trygga stabila hundar, med bra naturlig på och av-knapp. Föriga hundar som älskar att jobba och helst aldrig sluta. Jag förväntar mig även väldigt formbara valpar som är störningståliga och har lätt till att fokusera och som vill göra sitt bästa. Samt är lättbelönade.

 

Promotion Buell Cyclone

KORAD,RLDN&F&A&M,SE FREECH,NO FREECH,SE HTMCH,NO HTMCH,

SE LCH,SE RALLYCH,NO UCH  

Född

HD

ED

Rygg

Ögon

Hjärt-UL

Patella

Tandstatus

MH

MT

Vikt

Höjd

Ägare

2012-03-15

B/A

Ua

Ua 2018

Ua 2017

Ua 2016+2021

Ua 2018

 Fulltandad, korrekt bett

Genomfört

511 poäng

19kg

51cm

Sabine Åström, Kennel Benrinal

Ivers MH spindel

Mattes ord om Iver

Iver är en lättsam hund som tar livet med en klackspark och har en positiv inställning till livet. Han är social utan vara översocial, vill gärna trycka sig mot personer för bli kliad både de han känner och de han inte känner.

Han har ingen integritet eller vakt i sig, därför inga problem att ha runt främmande barn eller lämna bort honom. Han har en stor arbetsmotor och i arbete tar hans energi inte slut. Han går inte ned sig heller om det blir fel utan taggar snarare igång ännu mer och ger sig inte. Jag har inte behövt höja honom i arbete, hans tryck och energi räcker så det blir över.

Men när han pausas eller inte gör något har han en fantastisk avknapp som lätt kan lura en. Därutöver obrydd av att vara i nya miljöer. Detta har varit två av hans stora styrkor vid större tävlingar samt mästerskap då tävlingarna skett i mässhallar att han blir inte trött av allt runt omkring.

Vid 1.5 års ålder vann han SM 2013 i finalringen på Stockholms hundmässa. Han är lättsam att träna, lättbelönad både med godis, socialt och leksak. Han har naturligt ett kraftig bett och sitter fast vid dragkamp. Även haft naturligt att han gärna kommer tillbaka med saker samt inte haft några problem med arbete i skogen (spår och sök). Sedan är träning i sig belöningen för honom.


Som kelpie är Iver lite hårdare än genomsnittet vilket märktes på hans MT, men inte svår varken i vardagen eller i träning för det. Har inga rädslor eller känslig för något. Tycker allt är roligt och är nyfiken på saker. Naturligt duktig på fokusera och inte störningskänslig. Var lättsam redan som valp, han var en drömvalp för mig. Han har lämnat trevliga valpar tidigare som även dem jobbar i olika sporter och vissa i Australien har provat valla. Jag har själv en valp efter Iver som jag är väldigt, väldigt nöjd med och precis som Iver var hon en drömvalp! Även hon tävlade på SM i finalringen på Stockholms Hundmässa som 1.5 åring. Jag är väldigt nöjd med Iver likaså hans valpar.

Videos: